Kdo jsme

 

 

Naše škola je malé zařízení, které zajišťuje péči a vzdělávání dětem a žákům od 2 let téměř v rodinném prostředí. Kapacita je 25 dětí ve speciální mateřské škole, 3 žáci v přípravném stupni a18 žáků školy.Ve speciální MŠ jsou děti ve dvou odděleních, kde jim je poskytována individuální péče. Ve speciální škole jsou žáci vzděláváni podle ŠVP základní školy, ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením nebo ŠVP pro speciální školu. U všech žáků jsou základem výuky individuálně vzdělávací plány, kde jsou zohledněny možnosti a schopnosti jednotlivých dětí.Výchovu a vzdělávání zajišťují vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové a jejich asistenti. U většiny dětí a žáků je každodenně prováděna náprava logopedických vad, tu zajišťují také pedagogové – logopedické asistentky.Úzce spolupracujeme s Dětským centrem, jeho zkušený zdravotnický personál poskytuje zdravotní péči a zajišťuje celotýdenní pobyt dětí.Společně pořádáme výlety, soutěže, závody, karneval. S dětmi a žáky se účastníme akcí Dětského centra – celoročně chodíme do plaveckého bazénu, jezdíme na hipoterapii, využíváme canisterapii, v zimních měsících navštěvujeme solnou jeskyni. 

Pro žáky ZŠ speciální učitelky připravují další zajímavé akce – školní výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce, učitelky chystají pravidelné páteční hodiny hudební výchovy pro děti a žáky z celého zařízení, úzce spolupracujeme s různými školami, vzájemně se navštěvujeme při příležitosti různých akcí, jezdíme na dny otevřených dveří, účastníme se akcí Podkrkonošské společnosti přátel postižených dětí  ze Semil. Aktivně se účastníme festivalu Patříme k sobě, kde naši žáci vystupují se svým programem, který připravují pod vedením učitelek a asistentek. V rámci festivalu vystavují své práce na výstavě v hale Kulturního domu Golf v Semilech. Učitelky každoročně připravují pro rodiče vánoční besídky a oslavu Dne matek s vysoupením. Od roku 2006 každoročně pořádáme úspěšné Dny  otevřených dveří, kde žáci vystupují se svým programem a připravují společně s učitelkami a asistentkami výrobky na prodejní výstavu nejen vánočních výrobků. Žáci se zúčastňují výtvarných soutěží, kde získali již řadu ocenění. Pravidelně vystavujeme výrobky prací našich dětí a žáků v hale Společenského domu Jilm v Jilemnici, kde si může veřejnost prohlédnout, co celoročně vyrábějí.

Speciální mateřská škola má dvě oddělní, škola má třídu rehabilitační, speciální a autistickou.